przedszkole

Idź do spisu treści

Menu główne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedszkole w Malczycach
55-320 Malczyce ul. Klonowa 1
tel/fax : 71/ 31 79 511    

   Publiczne Przedszkole w Malczycach mieści się w zielonym otoczeniu, teren jest wyjątkowo spokojny i bezpieczny.
W przedszkolu przebywa 1
25 wychowanków .
Obecnie mamy
pięć oddziałów : grupa I- dzieci w wieku 3 lat "Biedronki", grupa II-dzieci 4 letnie  - "Jeżyki",  grupa III to 4 i 5 latki ─  "Żabki", IV grupa to 5  latki ─ „Jagódki” ,  grupa V - 5 latki - "Kotki".  
  
Kadra pedagogiczna liczy 8 nauczycielek: 4 nauczycielki dyplomowane , 2 nauczycielki mianowane,  2 nauczycielki kontraktowe. Wszystkie nauczycielki z wyższym magisterskim wykształceniem pedagogicznym, odpowiednimi kwalifikacjami.
Zatrudnionych jest też 8 osób personelu technicznego .
    W przedszkolu obowiązują oficjalne programy wychowawczo - dydaktyczne.
    Na podstawie Art. 22a ust.2ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zmianami),w związku z§ 2.2 Rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) wnioskuję o dopuszczenie programów nauczania do przedmiotu kształcenia ogólnego.

 

1. Program wychowania i edukacji przedszkolnej - Od przedszkolaka do pierwszaka
Autor/Autorzy: Małgorzata Walczak-Sarno, Danuta Kręcisz
2. Wesołe przedszkole- Program wychowania i edukacji przedszkolnej
Autorzy: Małgorzata Walczak-Sarno, Danuta Kręcisz
3. Wędrowanie z Bogiem Autorzy: s. Teresa Biłyk CS SF, Izabela Czarnecka,
Teresa Czarnecka , Barbara Surma

W tygodniu odbywają się zajęcia dodatkowe : z religii, logopedii a raz w miesiącu, przedstawienia teatralne i spotkania z muzyką . W przedszkolu kieruje się określonymi priorytetami których celem jest dobro dziecka, jego wszechstronny rozwój i przygotowanie do gotowości podjęcia nauki w szkole. Nauczycielki radzą sobie doskonale z problemami wychowawczymi, stosując niejednokrotnie indywidualne formy i metody wynikające z potrzeb wychowanków a w trudniejszych sytuacjach korzystają z pomocy specjalistów tj. psycholog, logopeda, pedagog przedszkolny - w celu wczesnego wspomagania dzieci. Do naszego przedszkola przychodzą dzieci z rodzin o różnym statusie społecznym , ale staramy się  stworzyć wszystkim dzieciom warunki do rozwijania się i prezentowania swoich talentów i zdolności. Z niektórymi pomysłami wychodzimy  
poza teren przedszkola. W przedszkolu organizowanych jest wiele uroczystości i imprez przedszkolnych i międzyprzedszkolnych ,
w których rodzice biorą czynny udział. Placówka cieszy się dobrą opinią w środowisku, gdyż dominuje w nim troska o dobro dziecka
i atmosfera swobodnej zabawy, promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, współpraca z rodziną - zgodnie ze współczesną koncepcją wychowania i nauczania.

Przedszkole jest estetyczne, sukcesywnie zmieniające swój wizerunek wewnętrzny jak i zewnętrzny.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego