Kącik dla rodziców - przedszkole

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kącik dla rodziców

UWAGA RODZICE !!!


Ogłoszenia


Proszę Państwa Rodziców o przestrzeganie zapisu Statutu Przedszkola dotyczącego przyprowadzania do przedszkola dziecka w dobrej kondycji zdrowotnej – wynika to z dbałości o dobro, zdrowie wszystkich dzieci, co jest istotne zwłaszcza w sezonie zwiększonej zachorowalności dzieci.
W przypadku, gdy zauważymy objawy chorobowe u dziecka, natychmiastowo będziemy wzywać telefonicznie Państwa do odebrania dziecka.
Uprzejmie proszę o zrozumienie i przestrzeganie powyższych zasad.


Dyrektor przedszkola


Dla rodziców organizujemy:

   Zajęcia otwarte
   Konsultacje indywidualne
   Zebrania grupowe

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego